-->

نکاتی درباره خرید سگ

آیا قصد خرید سگ را دارید و سگ در منزل نگهداری میکنید؟

 چه چیزهایی را بایستی بعد از خرید سگ به سگ تعلیم داد؟

 مطالبی که دراین مقاله ارائه می شود، اطلاعات مفیدی درباره تعلیم سگ، پس از خرید سگ در اختیار شما قرار می دهد.

 

 • سگی را برای خرید انتخاب کنید که با سبک زندگی تان مطابقت داشته باشد.

بیشتر مردم در هنگام خرید سگ در کرج یا خرید سگ در تهران سگ هایی را برمی گزینند که زیبا یا بامزه باشد، یا سگی را با یک تصمیم ناگهانی خریداری می کنند. اما اینها، روش درستی برای انتخاب یک حیوان دست آموز در منزل نیست. در بعضی از موارد حتی تا نسل پانزدهم یک سگ را می توانید از فروشندگان تحقیق کنید. بایستی مطمئن شوید که طبیعت و خلق و خو سگ، با سبک زندگی تان هماهنگ باشد. در هنگام خرید سگ در کرج یا خرید سگ در تهران ببینید مقدار تحرک و فعالیت آن در زندگی شما چقدر است و براساس آن سگی را انتخاب کنید که مثلا فعالیت زیادی دارد و شما خواستار راه رفتن زیاد و کم کردن وزن هستید. در این صورت به کمک سگ، احساس پوچی را از خودتان دور کرده اید و به هدف خود یعنی کم کردن وزن رسیده اید.

 • برنامه ریزی کنید روزانه 10 تا 15 دقیقه را به تعلیم سگ اختصاص دهید.

توجه داشته باشید زمان بیش از 10 تا 15 دقیقه، سگ را خسته و بی رغبت برای آموزش می کند و کمتر از این مقدار زمان، سگ اطلاعات را به خوبی دریافت نخواهد کرد.

 • یکی از افراد فامیل یا خانواده را به عنوان راهنما و تعلیم دهنده سگ برگزینید.

سگها و حیوانات بارکش تنها از یک راهنما و معلم، دستور می گیرند. یک گروه یا گله از این حیوانات می توانند تنها یک راهبر داشته باشند.

در هنگام خرید سگ در کرج یا خرید سگ در تهران یک فرد را مسوؤل تربیت و تعلیم سگ قرار دهید و اجازه ندهید شخص دیگری به سگ شما حتی یک مورد و نکته جدید، آموزش دهد. داشتن تنها یک تعلیم دهنده برای سگ، تا زمانی است که این مطلب برای سگ نهادینه شود و در ذهن او به صورت یک قاعده و اصل اساسی در بیاید.

 • سگ را با نامی که شایسته اوست بخوانید.

کارشناسان می گویند بعد از خرید سگ در کرج یا تهران انتهای نام سگ از حروف صدادار باشد، تلفظ گرفته و نامفهوم نداشته باشد و قابل درک و فهم برای سگ باشد. نام سگ خیلی خیالی یا بلند نباشد به طوری که سگ متوجه نشود که شما در حال صحبت کردن با او هستید.

زمانی که سگ را در آغوش گرفتید یا به او غذا می دهید نامش را صدا بزنید.

وقتی مشغول تعلیم دادن فرمانی به سگ ( خرید سگ مورد نظر )  هستید نامش را بکار نبرید چون سگ نامش را به جای فرمان جدید اشتباه می گیرد و صدا زدن نامش با فرمان جدید برایش قابل تشخیص نیست بنابراین تصور می کند نام و این فرمان، باید همیشه همزمان با هم تلفظ شود.

زمانی که می خواهید سگ تان در محل حاضر باشد نامش را صدا بزنید. به سگ یاد دهید وقتی نامش را می برید به صورت شما نگاه کند و به آرامی صورتش را به سمت شما بچرخاند.

زمانی که در حال آموزش دادن به سگ هستید بسیار مهم است که تمام توجهش به شما باشد. یعنی وقتی نامش را صدا می زنید سگ می آموزد که معنای بردن نام او، این است که به راهبر و معلم خود نگاه و توجه کند.

 • از دیگر افراد خانواده برای آموزش به سگ، کمک کنید.

اگر به سگ می آموزید که به روی مردم نپرد در حالی که بچه ها به سگ اجازه بدهند تا رویشان بپرد و جست و خیز کند، این مسأله کار آموزشی شما را خراب می کند.

بعد از اینکه دستوری را به سگ آموزش دادید از افراد خانواده بخواهید در مواجهه با سگ همان فرمان را از سگ بخواهند و طبق آموزش شما عمل کنند تا تمرینی برای سگ باشد.

یکبار آموزش و توقعاتی را که از سگ دارید برایش نهادینه کنید، سگ هر چه بیشتر فرمان را تکرار کند در  ذهنش بیشتر تقویت می شود، اما دوباره گوشزد می کنیم که هیچ کس به استثنای راهبر و معلم حیوان، نبایستی به سگ آموزش دهد.

 • اولین آموزشی که به سگ می دهید این باشد که در جای مشخصی که برایش مقرر داشته اید بخوابد.

شاید فکر کنید این کار ظالمانه ای است که در مورد سگ انجام می شود ولی در واقع سگ ها حیواناتی لانه دوست هستند. آنها از خوابیدن در لانه همیشگی شان لذت می برند.

بنابراین سگ ها حیوانات قابل تربیت شدنی هستند، لانه ای راحت نزدیک منزل خانواده برایشان در نظر بگیرید. اگر در قفس یا جعبه ای نگهداری می کنید سعی کنید نزدیک اتاق خواب صاحب و معلم سگ باشد. اگر سگ را مجبور کنید تا غیر از زمان خواب گله یا گروه خود بخوابد حیوان دچار سردرگمی و گیجی می شود و تصور می کند چیزی اشتباه است. تا زمانی که به سگ آموزش کاملی در مورد خوابیدن در لانه و جای خودش نداده اید، اجازه ندهید سگ در رختخواب شما بخوابد. اگر یکبار سگ در رختخواب شما بخوابد دیگر خواباندن آنها در جا و لانه خودشان غیر ممکن می شود.

چندین بار در روز و هر بار برای چند دقیقه، سگ را تعلیم دهید که در لانه خودش دراز بکشد، به تدریج، زمانی که آنها در لانه صرف می کنند افزایش می یابد تا بالاخره سگ یاد می گیرد که شما می آیید و اجازه می دهید او از لانه اش خارج شود.

 • درس اول: فرمان “گوش بده” از مهمترین و اولین دستوراتی است که سگ باید بیاموزد.

کلمه “گوش بده” برای به دست آوردن توجه سگ به سمت شماست، اول این دستور را یاد بگیرد سپس می توانید دستور بعدی را آموزش دهید.

درس دوم این است که چگونه با در دست داشتن افسار سگ با او قدم بزنید.

قدم زدن با سگ مهم است بویژه اگر حیاط و محوطه بازی در منزل ندارید. سگ باید بفهمد زمانی که از منزل خارج می شوید در حالی که افسار سگ در دستتان است از او انتظار چه رفتارهایی را دارید.

 • درس سوم اینکه فرمان “ایست” را یاد بگیرد.

یاد گرفتن فرمان ایست برای سگ مساوی حفظ زندگی او است. سگ فقط در موقع صدا زدن نامش نباید بایستد بلکه برای فرمان ایست نیز چنین باشد. در اغلب مکانها، فرمان ایست را با سگ کار کنید چرا که این فرمان مهم تر از فرمان “بیا” است.

 • به یاد داشته باشید که سگ ها از نظر مزاج و طبیعت و خلق و خو با یکدیگر متفاوتند.

سگ نیز شبیه کودک انسان، از نظر یادگیری و سرعت آن با یکدیگر متفاوت اند. برخی سگ ها لجبازند و از هر آموزشی سرپیچی می کنند. برخی محتاط ترند تا باعث خشنودی تان شود. شما بایستی طبق طبیعت سگ، آموزش هایتان را با آنها تنظیم کنید. این دلیل خوبی است که شما برای تربیت سگ قبل از خریداری آن تحقیق کنید. (همانطور که در قسمت اول بیان شد.)

 • همیشه در مقابل رفتار خوب و موفق سگ به او پاداش دهید.

همیشه با خوراک مورد علاقه و لذت بخش سگ، او را تشویق نکنید چون یاد می گیرد که هر کاری را برای به دست آوردن غذا انجام دهد نه به خاطر تشویق شما! و در این صورت اگر در قبال انجام کاری به سگ خوردنی ندهید او گیج می شود. بنابراین همیشه تشویق در نظر گرفته شود ولی این تشویق همیشه خوردنی نباشد.

 • دستور “آزادباش” را برای پایان آموزش مشخص کنید.

زمانی که تعلیم و آموزش پایان می یابد علامتی را دهید که آموزش تمام شد. از کلمه “خوب است” به عنوان آزاد باش استفاده نکنید چرا که هر زمان و هر کسی ممکن است این کلمه را به زبان آورد، سگ تصور می کند کلمه “خوب است” به معنای شروع بازیگوشی و پیچ و تاب خوردن است! از کلمه ای مانند “شروع بازی” یا “تنفس” استفاده کنید تا سگ بداند که زمان آموزش امروز به پایان رسیده است.

 • همیشه قبل از سگ، غذایتان را میل کنید.

حتی اگر سگ در اتاق دیگری است سگ را به محلی بیاورید تا غذاخوردن شما را مشاهده کند و مطمئن شود که صاحبش غذا خورده است. بعد از اینکه غذا خوردن شما تمام شد، غذای سگ را آماده کنید. بعد از تمام شدن غذای سگ، آب و ظرف غذا را در محل دیگری دور از چشم حیوان قرار دهید.

  خرید و فروش سگ شارپی در کرج-خرید سگ آکیتا در کرج- خرید و فروش سگ آپارتمانی در کرج - خرید و فروش سگ کوچک در کرج- خرید و فروش سگ جیبی در کرج- خرید و فروش سگ مینیاتوری در کرج - خرید و فروش سگ سایز صفر در کرج- خرید و فروش سگ آپارتمانی در کرج-فروش سگ نگهبان در کرج-فروش سگ کاری در کرج-فروش سگ در کرج-فروش سگ کوچک در کرج-فروش سگ آپارتمانی در کرج-فروش سگ باهوش در کرج-فروش سگ مینیاتوری در کرج-خرید سگ کوچک در کرج-خرید سگ نگهبان در کرج-خرید سگ مینیاتوری در کرج-خرید سگ پشمالو در کرج-خرید سگ جیبی در کرج-خرید سگ در کرج

 • تهران-فرحزاد
 • 09109568374
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جدیدترین خبرها

زیباترین خنده دنیا، خنده یک سگ است از نگاه معصومه
زیباترین خنده دنیا، خنده یک سگ است از نگاه معصومه ابتکار معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور
گران ترین و زیباترین سگ دنیا با قیمت میلیاردی
گران ترین و زیباترین سگ دنیا با قیمت میلیاردی 
عکس های رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان
عکس های رکورد گینس بزرگترین سگ خانگی جهان

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید